Textbook


OM VATTEN

En introduktion till vattenkvalitet och vattenteknik


Vatten är nödvändigt för allt liv på jorden. Vi människor använder vatten på många olika sätt. Vi är beroende av tillgång till dricksvatten av god kvalitet för att överleva och hålla oss friska. Vi använder vatten för att tvätta oss själva, våra kläder, mat och andra tillhörigheter. Vi använder också vatten för att transportera bort smuts och fekalier. När vi använder vatten förändras dess kvalitet. Om vi släpper ut vårt använda vatten direkt i naturen skulle det leda till att vattendrag, sjöar och hav får en försämrad kvalitet. Men hur bedömer vi ett vattens kvalitet? Hur vet vi om ett vatten är säkert att dricka eller om ett använt vatten kan släppas ut i naturen utan att negativt påverka vår miljö? Och vilka tekniska processer kan vi använda för att förändra ett vattens kvalitet? OM VATTEN handlar om vattenkvalitet och vattenteknik. I första delen (kapitel 1-6) går vi igenom de parametrar som används för att bedöma vattenkvalitet. Vi beskriver vad flera parametrar betyder och hur de mäts. I andra delen (kapitel 7-13) går vi igenom flera av de tekniska processer som används för att förändra och förbättra vattnets kvalitet. Vi beskriver hur dricksvatten produceras och hur använt vatten renas. I slutet av flera av kapitlen finns det övningsuppgifter.


Syftet med OM VATTEN är att använda texten som studiematerial i kurser inom programmet Samhällsbyggnadsteknik på Chalmers. Framförallt är avsikten att OM VATTEN ska vara den huvudsakliga kurslitteraturen i kursen "Vattenteknik och miljö" som gavs för första gången hösten 2017. Delar av materialet används även i kursen "Vattenresurser och hydraulik". Naturligtvis är det även fritt fram för vem som helst att använda OM VATTEN. Skicka gärna ett mejl till info@omvatten.se om texten är till nytta för er eller om ni har förslag på förbättringar.

Information om uppdateringar

2023-04-15: Uppdaterade websidans struktur.

2021-03-09: Kombinerade kapiteltext och övningar i samma filer. La till Bilaga E. Uppdaterade hela websidan.

2020-06-22: La till Bilaga D och uppdaterade kapitel 2 och 11.

2018-10-15: Kapitel 10 och 12 uppdaterades.

2017-10-02: Kapitel 11 uppdaterades.

2017-08-09: Alla kapitel uppdaterades, bilagor och övningar lades till.

2017-03-02: Kapitel 1-4 är online.

2017-02-10: Första versionen som inkluderar kapitel 7-10 och 12-13 är online.